072-33-80-757
לקבלת ייעוץ ראשוני חייגו
או מלאו פרטיכם בטופס
ונחזור בהקדם

נפגעת בתאונת דרכים? אתה זכאי לפיצוי!

מי זכאי לפיצוי?
כבר בפתחו של מאמר זה נדגיש כי כל נזק גופני שנגרם כתוצאה מתאונת דרכים ולו הנזק הקל ביותר מזכה בפיצוי כספי.

בנוסף נבהיר כי בניגוד ליתר תביעות הנזיקין בהן יש צורך בהוכחת "אשם" של אחר אשר בשל מחדלו ו/או מעשהו גרם לכם לנזק, חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975 (להלן: "החוק"), קובע את עקרון ה – "אחריות המוחלטת" לפיו כאשר עסקינן בתאונת דרכים אין כל רלבנטיות לשאלת ה"אשם" ו/או ה"אשם התורם" כך שכל אדם שנגרם לו נזק גופני בעקבות תאונת דרכים זכאי לפיצוי כספי.

מהי תאונת דרכים?

לעיתים אנו עשויים לחשוב שאירוע מסוים מהווה תאונת דרכים כאשר הלכה למעשה לא מדובר בתאונת דרכים בהתאם לחוק, בעוד שאירוע אחר שכלל לא חשבנו שנחשב תאונת דרכים כן מהווה תאונת דרכים ומזכה את האדם בפיצוי בגין נזק גופני שנגרם לו. 

במסגרת מאמר זה נבקש להבהיר באופן כללי מהי תאונת דרכים.
 
תאונת דרכים הוגדרה בחוק באמצעות הגדרה בסיסית ולאחריה שלוש חזקות/הגדרות מרחיבות וכן חזקה אחת ממעטת.
 
ההגדרה הבסיסית קובעת כי אירוע מסוים ייחשב לתאונת דרכים כאשר לאדם נגרם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה – כלומר על מנת שאירוע יחשב לתאונת דרכים עפ"י ההגדרה הבסיסית צריכים להתקיים 3 תנאים מצטברים:
 1. שימוש
  נבהיר כי לא כל שימוש שעושה אדם ברכב יהיה מכוסה בביטוח החובה ויזכה אותו בפיצוי בגין נזק גופני שנגרם לו.

  שימושים מוכרים שכן יזכו את הנפגע בפיצוי כספי הינם: נסיעה ברכב, כניסה לתוכו, ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול דרך או תיקון דרך ברכב ע"י המשתמש או אחר שלא במסגרת עבודתו, הידרדרות, התהפכות, התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה או מרכב עומד או חונה.

  שימוש לא מוכר אותו החריג המחוקק מפורשות ובמסגרתו לא יהא הנפגע זכאי לפיצוי כספי הינו – טעינתו של מטען או פריקתו כשהרכב עומד.

  נציין כי הגם שהמחוקק החריג שימוש זה באופן מוחלט, במסגרת הלכת אוסם - רע"א 418/03 אוסם תעשיות מזון בע"מ נ' סמאג'ה, פ"ד (3)541 (2004) – בית המשפט העליון צמצם את החריג וקבע כי כאשר נעשו ברכב שני שימושים והאחד מהווה אחת מדרכי השימוש המוכרות בעוד שהשימוש השני הוא חריג הפריקה והטעינה אין בכך כדי לאיין באופן מיידי את זכאות הנפגע לפיצוי לפי החוק.

  בנוסף נציין כי רשימת השימושים המוגדרים כתאונת דרכים הינה רשימה סגורה ולא ניתן לייבא שימושים נוספים לתוכה – ראו בבר"ע 5099/08 חסן נביל נ' הדר חברה לביטוח בע"מ.
   
 2. רכב מנועי
  רכבים פרטיים, מוניות, אוטובוסים, משאיות, אופנועים, מסחריות, מיניבוסים, רכבות, טרקטורים מלגזה וכיוצ"ב.

  נדגיש כי המחוקק הוציא במפורש מהגדרת "רכב מנועי" כסא גלגלים, עגלות נכים ומדרגות נעות כך שפגיעה תוך כדי שימוש בהם לא מהווה תאונת דרכים כהגדרת החוק ולא תזכה את הנפגע בפיצוי כספי.
   
 3. למטרות תחבורה
  במסגרת תנאי זה אנו בוחנים האם השימוש שנעשה ברכב נכנס בגדרו של הסיכון התעבורתי. 

  נבהיר, ייעודו של כלי רכב לפי החוק הוא לשמש לתחבורה יבשתית וכל הסיכונים התעבורתיים הנוצרים מהשימוש בייעוד זה הם למטרות תחבורה.

  כך לדוגמא נזק גופני שנגרם לאדם שהחליק שעה שירד במדרגות המשאית – ירידה מרכב אשר מהווה שימוש תעבורתי – הוא נזק שנגרם עקב השימוש ברכב למטרות תחבורה ואותו אדם יהא זכאי לפיצוי.

  מאידך, כאשר הסיכון שהתממש הוא לא הסיכון התעבורתי – לדוגמא – כשאדם עולה על גג הרכב כדי להגיע למקום גבוהה ומשתמש בו במקום בסולם – אזי לא מדובר בשימוש ברכב למטרות תחבורה והאדם לא יהא זכאי לפיצוי לפי החוק.

  נזכיר כי מלבד ההגדרה הבסיסית של תאונת דרכים עליה עמדנו לעיל נקבעו בחוק גם 3 חזקות מרבות אשר קובעות כי גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב בשל רכיב של הרכב או חומר אחר החיוני לנסיעתו וכן מאורע שארע עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו ומאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב מהווים תאונות דרכים.

  לדוגמא – התלקחות של הרכב בשל דליפת דלק = תאונת דרכים

  וכן חזקה ממעטת אחת לפיה לא נראה כתאונת דרכים אירוע שנעשה כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם.

  לדוגמא – פיצוץ הרכב בו ישב הנפגע בשל מטען חבלה שהוטמן בו ע"י אחר לא ייחשב כתאונת דרכים.
   
את מי תובעים?
בעל רכב מחויב עפ"י חוק ברכישת פוליסת ביטוח חובה אשר תכסה את נזקי הגוף שיגרמו למי שיהיו מעורבים בתאונת דרכים.

את מי תובע נהג הרכב? 
את חברת הביטוח שביטחה את הרכב בו נהג בביטוח חובה במועד התאונה.

את מי תובע נוסע ברכב?
את חברת הביטוח שביטחה את הרכב בו הוסע בביטוח חובה במועד התאונה.

נדגיש כי היות ומדובר במשטר של "אחריות מוחלטת" ואין כל רלוונטיות לשאלת האשם, הן הנהג והן הנוסע לא יוכלו לתבוע את חברת הביטוח שביטחה את הרכב הנוסף שהיה מעורב בתאונה, ככל והיה, וזאת הגם אם התאונה ארע בשל אשמתו והכתובת היחידה אליה יוכלו לפנות על מנת לקבל את הפיצוי המגיע להם היא – חברת הביטוח שביטחה את הרכב בו נהגו ו/או הוסעו.

את מי תובע הולך רגל?
את חברת הביטוח שביטחה את הרכב שפגע בו בביטוח חובה במועד התאונה כאשר הולך רגל שנפגע ממספר רכבים יוכל לתבוע את חברת הביטוח של אחד מהם ו/או את חברות הביטוח של כל הרכבים שפגעו בו גם יחד לפי שיקול דעתו ורצונו.

נדגיש כי ככל והולך הרגל יבחר לתבוע את כל חברות הביטוח של הרכבים שפגעו בו בתאונה הרי שמדובר בתביעה אחת כנגד כולם והולך הרגל לא יקבל פיצוי כפול אלא את הפיצוי המגיע לו בהתאם לנזקי הגוף שנגרמו לו אשר יחולק בין חברות הביטוח השונות.

אין לרכב ביטוח חובה, את מי תובעים ?
קרנית = קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים הינה תאגיד אשר הוקם עפ"י החוק ובמטרה ליתן פיצוי לנפגעי תאונות דרכים שאין להם ממי לתבוע פיצוי.

לדוגמא – 
נהג הרכב נהג ללא רישיון בר תוקף ולכן פוליסת הביטוח אינה מכסה את השימוש שנעשה ברכב בזמן התאונה ונוסע שיש ברכב נפגע.

"פגע וברח" - זהות כלי הרכב אינה ידוע להולך הרגל ולכן גם זהות המבטחת בביטוח חובה.

התיישנות 
ככלל תביעת הנפגע תתיישן בתום 7 שנים ממועד התאונה אולם כאשר עסקינן בנפגע אשר במועד התאונה היה קטין/נה מניין 7 השנים יחל מהיום בו יגיע לגיל 18 ועל כן תביעתו תיישן רק בהגיעו לגיל 25.

סיכומו של דבר, לא תמיד ברור האם מדובר בתאונת דרכים אם לאו, קיימות שאלות רבות אשר חלקן מוכרעות בחוק וחלקן בפסיקה ענפה ועל כן יש חשיבות רבה לקבלת ליווי משקצועי ע"י עו"ד המתמחה בתחום.

משרד עורכי דין מנו – בן שמעון כאן לשירותך וילווה בתהליך עד לקבלת הפיצוי המגיע לך – צור קשר לקביעת פגישת ייעוץ.
 
דורין מנו בן שמעון - משרד עורכי דין
פקס: 03-5360815  |  טלפון: 072-33-80-757  |  מוטה גור 7 פתח תקווה, בניין C (פארק אולימפיה)
כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, בכל דרך ואופן ובכל מקרה, המידע המוצג הינו כללי בלבד
לייעוץ הכנס פרטיך ונחזור אליך בהקדם:
תשלום שכר טרחה מותנה בתוצאה