072-33-80-757
לקבלת ייעוץ ראשוני חייגו
או מלאו פרטיכם בטופס
ונחזור בהקדם
החל משנת 1993 ולאור תיקון חוק חינוך חובה התש"ט - 1949, מחויבת כל רשות חינוך מקומית לבטח את תלמידי בית הספר בביטוח תאונות אישיות.

תחולת הכיסוי והשינויים שבוצעו בפוליסה

עד שנת 2016 כיסתה פוליסת תאונות אישיות את התלמיד מפני נזק גופני שנגרם לו בשטח מדינת ישראל ובחו"ל בכל שעה משעות היממה וזאת בין אם יש לה או אין לה קשר לפעילות המוסד החינוכי.
 
הנוסח הישן:
"המבטח ישלם תגמול תאונות אישיות לתלמיד שנגרם לו היזק גופני שאירע במקום כלשהוא בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים ובכל מקום אחר בעולם, בכל שעה משעות היממה בין שיש לה קשר לפעילות המוסד החינוכי ובין אם לא"
 
כלומר – ביטוח מלא ומוחלט בכל מקום ובכל שעה.
החל משנת 2017 בוצע שינוי בפוליסה במסגרתו הוחרג הכיסוי המוחלט שניתן לנזק שנגרם לתלמיד שעה ששהה בחו"ל ונקבע כי הפוליסה תכסה את התלמיד גם בחו"ל רק במקרה בו הנסיעה לחו"ל היתה מטעם המוסד החינוכי ו/או הרשות המקומית ו/או משרד החינוך.
 
וזהו הנוסח החדש:
"המבטח ישלם תגמול תאונות אישיות לתלמיד שנגרם לו היזק גופני שאירע במקום כלשהו בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים, בכל שעה משעות היממה בין שיש לה קשר לפעילות המוסד החינוכי ובין אם לא"
 
ובהמשך:
"מוסכם בזאת כי הפוליסה מורחבת לכסות מקרי ביטוח הנובעים מהיזק גופני המתרחש בחו"ל, לרבות תאונת דרכים, בהם נפגע תלמיד ו/או הורה מבוטח בעת שהייתם בחו"ל מטעם המוסד החינוכי ו/או הרשות המקומית ו/או משרד החינוך"
 
כלומר – הכלל הוא שהפוליסה לא מכסה היזק שנגרם בחו"ל אלא אם התלמיד שהה בחו"ל מטעם המוסד החינוכי ו/או הרשות המקומית ו/או משרד החינוך.
 

תאונות תלמידים

תאונות תלמידים

חריגים נוספים
הפוליסה לא תכסה את התלמיד גם במקרים הבאים 
 • תאונות דרכים
  גם לפני שינוי הפוליסה וגם היום מוחרגים הנזקים הגופניים שנגרמו לתלמיד בעקבות תאונת דרכים וזאת בין אם התאונה התרחשה בארץ ובין אם בחו"ל. כאמור לעיל גם לחריג זה יש חריג עת המבוטח כן יכסה תאונת דרכים שהתרחשה בחו"ל שעה שהתלמיד שהה בחו"ל מטעם המוסד החינוכי ו/או הרשות המקומית ו/או משרד החינוך.
   
 • היזק גופני שנגרם כתוצאה ממלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשה איבה, פעולה מלחמתית, מלחמת אזרחים, התקוממות, מהפכה, מרד, מרי, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו שלא כדין, מעשי חבלה וטרור.
   
 • היזק גופני שנגרם במהלך פעילות צבאית בה נטל הנפגע חלק ואשר בגינה הוא זכאי לתגמול עפ"י דין.
   
 • היזק גופני כתוצאה מתאונת עבודה שבגינה זכאי הניזוק לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.
   
 • היזק גופני כתוצאה מרשלנות רפואית ו/או נזק ו/או פגיעה אשר נגרמו כתוצאה ישירה של טיפול רפואי.
   
 • היזק גופני כתוצאה ממחלה.
   
 • היזק גופני לנפגע שגילו במועד התאונה 14 שנים ומעלה כתוצאה ישירה מהשתתפותו הפעילה בביצוע מעשה עבירה בדרגת פשע.
מה כולל הכיסוי
הכיסוי כולל פיצוי כדלקמן:
במקרה של מוות – סך של 150,750 ₪

במקרה של נכות מלאה וקבועה - ישולם סכום הביטוח הבסיסי (402,000 ₪) בתוספת "מענק חומרה" בשיעור של 50% מסכום הביטוח הבסיסי כאשר הסכום לנכות מלאה (100%) וקבועה בתוספת מענק ההחמרה הינו – 603,000 ₪.

במקרה של נכות חלקית קבועה – התגמול יושב עפ"י האחוזים הקבועים לאותה נכות בתקנות, המחושב מסכום הביטוח הבסיסי.

נכות זמנית – הכוונה היא לתקופת אי הכושר הפיזי שכתוצאה ממנה התלמיד אושפז או טופל כשהוא מרותק למיטתו או לביתו או למוסד רפואי ועל כן נעדר מהמוסד החינוכי בתקופת לימודים סדירים, ובתקופה שבה לא מתקיימים לימודים היה נעדר מהמוסד החינוכי אילו היו מתקיימים הלימודים. בתקופה זו יקבל הניזוק פיצוי יומי ע"ס 213 ₪ וזאת בתנאי שתקופת הנכות הזמנית תהא לכל הפחות 90 יום רצופים ובלבד שהתקופה עבורה ישולם הפיצוי לא יעלה על 6 חודשים.

נציין כי במידה והתלמיד אושפז הוא זכאי לתוספת של 50% מהסכום היומי (213 ₪) עבור כל יום אשפוז.

משרד עורכי דין מנו – בן שמעון כאן לשירותך וילווה בתהליך עד לקבלת הפיצוי המגיע לך – צור קשר לקביעת פגישת ייעוץ.
 

דורין מנו בן שמעון - משרד עורכי דין

פקס: 03-5360815  |  טלפון: 072-33-80-757  |  מוטה גור 7 פתח תקווה, בניין C (פארק אולימפיה)
כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, בכל דרך ואופן ובכל מקרה, המידע המוצג הינו כללי בלבד
לייעוץ הכנס פרטיך ונחזור אליך בהקדם:
תשלום שכר טרחה מותנה בתוצאה