072-33-80-757
לקבלת ייעוץ ראשוני חייגו
או מלאו פרטיכם בטופס
ונחזור בהקדם

תקפו אותך וגרמו לך נזק גופני?


כאשר אדם הותקף ע"י אחר אשר גרם לו לנזק עומדת בפניו האפשרות לתבוע מהתוקף פיצוי בגין נזקיו במסגרת תביעה אזרחית נזיקית.

נציין כי מלבד התביעה הנזיקית עשוי התוקף למצוא עצמו אחראי גם בדין הפלילי ככל ומשטרת ישראל ו/או פרקליטות המדינה תמצא לנכון להגיש כנגדו כתב אישום אשר בסופו של דבר יסתיים בהרשעתו בגין התקיפה.
 

מהי תקיפה?

עוולת התקיפה קבועה ומוגדרת בסעיף 23 (א) לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח – 1968 כ –
"תקיפה היא שימוש בכוח מכל סוג שהוא, ובמתכוון, נגד גופו של אדם על ידי הכאה, נגיעה, הזזה או בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, שלא בהסכמת האדם או בהסכמתו שהושגה בתרמית, וכן ניסיון או איום, על ידי מעשה או על ידי תנועה, להשתמש בכוח כאמור נגד גופו של אדם, כשהמנסה או המאיים גורם שהאדם יניח, מטעמים סבירים, שאכן יש לו אותה שעה הכוונה והיכולת לבצע את זממו"

בעוד שהנתקף יטען כי בעניינו מתקיימים כל התנאים הקבועים בפקודה לעניין ביצוע עוולת התקיפה וכי לכן הוא זכאי לפיצוי מהתוקף, התוקף מאידך ינסה לטעון כי בעניינו מתקיימת אחת ההגנות הקבועות בסעיף 24 לחוק כגון : המעשה נעשה בסבירות וכדי להגן על עצמו, התוקף השתמש במידה סבירה של כח על מנת למנוע מהנתקף להסיג גבול למקרקעין שלו ו/או כדי להגן על המיטלטלין שלו וכן הלאה.

מהו הנזק ובגין מה נפוצה?

במסגרת התביעה יוכל הניזוק לקבל פיצוי גם אם הוא לא יוכיח שנגרם לו נזק פיזי ממשי כגון: שבר ו/או נכות אולם הוא יוכיח כי נגרמו לו הפסדים שונים כגון : הפסד ימי עבודה, הוצאות רפואיות שהוא נדרש להוציא, מימון טיפולים רפואיים, הוצאות הנסיעות שנדרש להוציא, עזרת צד ג' וכיוצ"ב.  

ככל והנתקף טוען כי כן נגרם לו נזק גופני ממשי בעקבות התקיפה וכי אף נותרה לו נכות צמיתה, יהא עליו לצרף לכתב התביעה חוות דעת של רופא מומחה בתחום בו נפגע אשר תקבע את גובה נכות הצמיתה שנותרה לו.
 

פיצוי בגין תקיפה

פיצוי בגין תקיפה
"תביעה אזרחית נגררת", מהי?
במקרה בו החליטה המדינה לנהל כנגד התוקף הליך פלילי ולהגיש כנגדו כתב אישום ובסופו של דבר התוקף הורשע ע"י בית המשפט בביצוע מעשה התקיפה יוכל הנתקף לתבוע את התוקף בתביעה נזיקית המכונה – "תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים".

יתרונה של ה"תביעה האזרחית הנגררת" הוא שהנתקף לא יהי צריך להוכיח בהליך האזרחי את עצם ביצוע התקיפה ע"י התוקף שכן עובדה זו נקבעה זה מכבר ע"י בית המשפט הפלילי אשר הרשיע את התוקף בביצוע מעשה התקיפה.

אם כן, במסגרת התביעה האזרחית הנגררת יהא על הנתקף להוכיח רק את הנזק שנגרם לו ממעשה התקיפה וזאת כאמור לעיל בניגוד תביעה האזרחית, הנזיקית הרגילה המוגשת כנגד התוקף בסיטואציה בה הוא לא הורשע בפלילים בגין מעשה התקיפה, במסגרתה יהא על הנתקף להוכיח גם את עצם ביצוע מעשה התקיפה.

נציין כי על הנתקף להגיש את ה"תביעה האזרחית הנגררת" תוך 90 יום מיום שפסק הדין בהליך הפלילי הפך לחלוט (לא ניתן עוד לערער עליו), אל אותו בית משפט ואותו שופט ו/או הרכב שופטים אשר הרשיע את התוקף בפלילים.

משרד עורכי דין מנו – בן שמעון כאן לשירותך וילווה בתהליך עד לקבלת הפיצוי המגיע לך – צור קשר לקביעת פגישת ייעוץ.
 

דורין מנו בן שמעון - משרד עורכי דין

פקס: 03-5360815  |  טלפון: 072-33-80-757  |  מוטה גור 7 פתח תקווה, בניין C (פארק אולימפיה)
כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית, בכל דרך ואופן ובכל מקרה, המידע המוצג הינו כללי בלבד
לייעוץ הכנס פרטיך ונחזור אליך בהקדם:
תשלום שכר טרחה מותנה בתוצאה